หลักสูตรใหม่ Tri-S ไตรภาษาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

ห้องเรียนไตรภาษาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เน้นทักษะ กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากความคิด สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ด้วย STEM และ การลงมือทําาโครงการจริง (Project-based learning)โดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดความรู้สู่ความเป็นนวัตกร

Learning Goals

1. STEM Education : นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

2. Projects : นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบสมองกลฝังตัวด้วยภาษาระดับสูง

3. Strategyนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ ท่าโครงการจริง (Project-based Learning)

4.  Trilingual Plus : นักเรียนได้เรียนรายวิชาอื่น ๆ เหมือนกับรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา เช่น ภาษาจีน

ห้องเรียนไตรภาษา

รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีรายวิชาเพิ่มเติม
 
  • วิชาที่สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติจำนวน 9 คาบต่อสัปดาห์เน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระการเรียนรู้อื่น ( CLIC :  Content and Language integrated Learning) เพื่อเสริมองค์ความรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
      Media Literacy / Global Perspectives / Academic Writing 

  • วิชาภาษาจีนสอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาจำนวน 4 คาบต่อสัปดาห์ เน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานโดยเรียนรู้ผ่านคำศัพท์และบทสนทนาในเรื่องใกล้ตัว 

  • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษามีการจัดการการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
นอกเหนือ จากการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วห้องเรียน Trilingual Plus และ Tri-S จะมีรายวิชาเพิ่มเติมโดยมีความแตกต่างกันดังภาพนี้
 

รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ( Extracurricular Activities ) สำหรับห้อง Trilingual Plus และ Tri-S ตลอดการศึกษา
– Field Trips
– Clubs
– Workshop
– Camps
– Culture Related
– Trilympic Games
– Clubs Showcase
– Academic competitions

ดูวีดีโอ แนะนำหลักสูตรได้ที่นี่

สนใจคอร์สเรียน / สอบถามเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie