SPIP (อินเตอร์ ประสานมิตร)

SPIP (Satit Prasarnmit International Program)

SPIP คืออะไร? SPIP ย่อมาจาก (Satit Prasarnmit International Program) หรือโรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ

SPIP มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร?

SPIP สอนตามหลักสูตรของ Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งทั้งในในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมัน และอีกนานาประเทศ นอกจากนี้ SPIP ยังได้รับการรับรองให้สามารถจัดสอบCambridge IGCSEs, A Level และ Cambridge Checkpoint ได้ ซึ่ง Cambridge IGCSEs ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยให้เทียบเท่ากับ “ประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษา” เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 7 – 12 รูปแบบการเรียนจะเป็นระบบของ IGCSE ซึ่งภาคเรียนของ โรงเรียนสาธิตประสานมิตรหลักสูตรนานาชาติ (SPIP) จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน 
– Term 1 : August-December
– Term 2 : January-April
– Term 3 : April-July
– Bridging Course : May-July
– Overseas Summer School : July-August


SPIP เหมาะกับลูกเราไหม?

SPIP ตอบโจทย์ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกๆของท่านได้ใกล้ชิด และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักรวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของชาวต่างชาติ ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเติบโตสมวัย และมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกควบคู่ไปกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตร International program ของไทย


ค่าใช้จ่ายต่อปีของ SPIP ประมาณเท่าไหร่?

Enrollment Fee 100,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
Activity support Fee 5,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
Tuition Fee 350,000 บาท
Book Deposit 10,000 บาท
Bridging course 65,000 บาท (สำหรับน้องๆที่ไม่ได้มาจากภาค Inter จะต้องเรียน Bridging course เพื่อปรับพื้นฐาน)
รวมค่าใช้จ่ายปีแรก และ Bridging course เท่ากับ 530,000 บาท

SPIP (Satit Prasarnmit International Program)
Key Stage (Year 7/8/9)
Enrollment Fee100,000 THB (Once off payment)
Activity support Fee 6,000 THB (Once off payment)
Book Deposi (Once off payment)10,000 THB (Once off payment)
PTA Membership100 THB (Once off payment)
PTA Annual Fee500 THB
Annual Tuition Fee355,000 THB
Total471,600 THB

การเทียบชั้นเรียนภาคไทย และ SPIP (สหราชอาณาจักร)

ประถมศึกษาปีที่ 5 = Year 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 = Year 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 = Year 8


SPIP รับกี่คนต่อปี

Year 7 รับ 30-40 คน
Year 8 รับ รับ 30-40 คน
จำนวนรับต่อปีไม่เท่ากัน ขึ้นกับจำนวนห้องที่เปิด และจำนวนนักเรียนเดิมที่เลื่อนชั้นขึ้นมา


กณฑ์การเข้าสอบคัดเลือกระหว่าง Year 7 และ Year 8

Year 7 (Cambridge Lower Secondary)
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรไทยภาคปกติ หรือภาค EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอเมริกันระดับ Grade 5
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอังกฤษระดับ Grade 6
Year 8 (Cambridge Lower Secondary)
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรไทยภาคปกติ หรือภาค EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอเมริกันระดับ Grade 6
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอังกฤษระดับ Grade 7


กณฑ์การสอบคัดเลือก

การสอบเข้า SPIP นั้น จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ การสอบข้อเขียน ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการอ่าน การฟัง การเขียน อีกทั้งยังรวมไปถึงการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย และอีกส่วนจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับการสอบนี้ ทางโรงเรียนต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร การตอบคำถาม ทั้งนี้ในเรื่องของความคิด มุมมองและไหวพริบในการตอบก็มีผลต่อการพิจารณาด้วยเช่นกัน
ข้อสอบคัดเลือกทั้งหมดออกเป็นภาษาอังกฤษวิชาที่ใช้สอบ มี 3 วิชา ได้แก่

 • เกณฑ์การสอบคัดเลือก
  การสอบเข้า SPIP นั้น จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ การสอบข้อเขียน ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการอ่าน การฟัง การเขียน อีกทั้งยังรวมไปถึงการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย และอีกส่วนจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับการสอบนี้ ทางโรงเรียนต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร การตอบคำถาม ทั้งนี้ในเรื่องของความคิด มุมมองและไหวพริบในการตอบก็มีผลต่อการพิจารณาด้วยเช่นกัน
  ข้อสอบคัดเลือกทั้งหมดออกเป็นภาษาอังกฤษวิชาที่ใช้สอบ มี 3 วิชา ได้แก่
  – MATHS เกณฑ์สอบผ่าน > 60% เป็นข้อสอบเขียน มีทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย 
  – SCIENCES เกณฑ์สอบผ่าน > 60% เป็นข้อสอบเขียน มีทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย 
  – ENGLISH เกณฑ์สอบผ่าน > 70% Reading, Writing, Listenning, Speaking
 • การสอบสัมภาษณ์
  – คำถามปีที่ผ่านมาจะเป็นคำถามทั่วๆไป เช่นการเรียนที่ผ่านมาของน้อง, น้องถนัดหรือไม่ถนัดวิชาใด, ความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน, ความพร้อมของผู้ปกครองในการสนับสนุนบุตรหลาน
  – ในการสัมภาษณ์หากน้องๆไม่แน่ใจว่าจะตอบเป็นภาษาอะไรดี เพื่อความชัวร์คุณครูแนะนำให้สอบถามกรรมการก่อนตอบคำถาม (เราเตรียมความพร้อมทั้ง 2 ภาษาไปเลยค่ะ ????)
  – น้องๆควรแสดงความกระตือรือร้นในการตอบ /การแสดงความคิดเห็น ไม่ต้องกังวลเรื่อง grammar แค่ขอให้มีความมั่นใจ และมีความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าตอบไว้ค่ะ
  – ผู้ปกครองหากไม่สะดวกตอบเป็นภาษาอังกฤษ สามารถตอบเป็นภาษาไทยได้นะคะ
  – แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย น่ารักสมวัย + พกรอยยิ้มและความมั่นใจไปให้เต็มร้อยค่ะ

ปิดรับสมัครสอบเข้าประมาณช่วงไหน

กรอกใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบ : ช่วงเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์
พิมพ์ใบสมัครของผู้เข้าสอบ : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนวันสอบจริง
วันสอบจริง : ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้นเดือนมีนาคม
เวลาสอบ : เวลา 08:00 น. – 15:30 น.
ประกาศผลสอบ : หนึ่งสัปดาห์หลังวันสอบ

2 thoughts on “SPIP (อินเตอร์ ประสานมิตร)

 1. นันทิดา says:

  อยากสอบถามเรื่อง เด็กที่จะสอบเข้าเรียนที่SPIP จำดป็นมั้ย ว่าต้องจบมาจากสาธิตประสานมิตร ประถม

  • bigbrain says:

   ไม่จำเป็นค่ะ สามารถเป็นเด็กนักเรียนภายนอกไปสมัครเรียนได้ค่ะ
   ตอนนี้มี open house ในวันที่ 20 และ 27 พ.ย. 2564 นี้ด้วยนะคะ
   สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.spip.in.th/

Comments are closed.

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie