สอบเข้าสาธิต สอบกี่คน รับจริงกี่คน

สอบเข้าสาธิต สอบกี่คน รับจริงกี่คน?

กว่าที่คนคนหนึ่งจะได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนสาธิตประสานมิตร หรือรั้วโรงเรียนสาธิตปทุมวัน รู้หรือไม่ สอบเข้าสาธิต สอบกี่คน รับจริงกี่คน? น้องๆจะต้องผ่านการต่อสู้กับเพื่อนในรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันจากทั่วประเทศ และน้องๆทุกคนก็ต่างมีวิธีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงสนามแตกต่างกัน บางคนมองว่าลำพังแค่นั่งเรียนธรรมดาตามชั่วโมงที่โรงเรียนกำหนดคงไม่เพียงพอ ต้องหาออปชั่นเสริมด้วยการฟิตอ่านหนังสือและลงเรียนพิเศษเพิ่ม คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่าข้อสอบที่จะสอบเข้านั่นยากมากเพียงใด แต่อัตราการแข่งขันสอบเข้านั้นก็สูงมากๆเช่นเดียวกัน นอกจากจะเจอกับโจทย์หรือข้อสอบที่สุดหินแล้ว ต้องมาเจอคู่แข่งที่หินมากๆไม่แพ้กัน จะหินอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วรึเปล่า ไปดูอัตราการแข่งขันทั้ง 2 โรงเรียนนี้กัน

สอบเข้าสาธิตประสนมิตร รับจริงกี่คน? สอบกี่คน

สาธิตประสานมิตร – สอบเข้าสาธิต สอบกี่คน รับจริงกี่คน?

สาธิตประสานมิตร มีชื่อเต็มว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) “Laboratory and Demonstration” ในฐานที่เป็นห้องทดลองคนคววิจัยทางการศึกษและเป็นแปลสาธิตกรศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลย จึงเป็นต้นแบบและต้นทางแห่งการบุกเบิกกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้นแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง และยังดำรงความเป็นโรงเรียนสาธิต ที่มีพันธกิจต้องเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตประสานมิตรเปิดสอนอยู่ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ(SPIP)

หลักสูตรปกติ

 • จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 คน
 • จำนวนรับทั้งหมด
  – นักเรียนทั่วไป 100 คน
  – นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ไม่เกิน 3 คน
  – โครงการความร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล ไม่เกิน 20 คน
  – นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ดนตรี 15 คน, นาฏศิลป์ไทย 8 คน, ลีลาศ 2 คน, กีฬาต่างๆ 15 คน
  – นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ไม่เกิน 17 คน เช่น บกพร่องกทางการเรียนรู้ สติปัญญา ออทิสซึม สมาธิสั้น
 • อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:20
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 6 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  – คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
  – วิทยาศาสตร์ 60 ข้อ
  – ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ
  – ภาษาไทย 30 ข้อ
  – ความถนัดทางการเรียน 50 ข้อ
  – ทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 60 ข้อ

หลักสูตรนานาชาติ หรือ SPIP – Satit Prasarnmit International Program 

 • จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 200-300 คน
 • จำนวนรับทั้งหมด
  – Year 7 รับ 30-40 คน
  – Year 8 รับ รับ 30-40 คน
  จำนวนรับต่อปีไม่เท่ากัน ขึ้นกับจำนวนห้องที่เปิด และจำนวนนักเรียนเดิมที่เลื่อนชั้นขึ้นมา
 • อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:10
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 3 วิชาได้แก่ Sciences Mathematics and English

ความยากของการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร หากปีไหน โรงเรียนสาธิตประสานมิตร สอบพร้อมกับโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ก็จะไม่ยากมาก  เพราะเฉลี่ยๆเด็กเก่งๆ เน้นไปทางโรงเรียนสาธิตปทุมวันซะส่วนใหญ่ หากปีไหน สอบไม่พร้อมกัน ก็จะยากมากถึงมากที่สุดเพราะน้องๆทุกคนจะสามารถสอบได้ทั้ง 2 สนามเลย


สอบเข้าสาธิต สอบกี่คน รับจริงกี่คน?

สาธิตปทุมวัน

สาธิตปทุมวัน มีชื่อเต็มว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็น โรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของ ประเทศไทยอีกด้วยและถือว่าเป็นโรงเรียนสาธิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันกว่าหกสิบปี ที่โรงเรียน สาธิตปทุมวัน ยังดำรงความเป็นโรงเรียนสาธิต ที่มีพันธกิจต้องเป็นต้นแบบทางการศึกษาเป็นแหล่งทดลองการศึกษาต่างๆ ที่จะต้องผลิตครูชั้นยอดสู่สังคมไทย สาธิตปทุมวัน จึงต้องพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความล้ำ ในทุกด้าน ทุกมิติของการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปัจจุบันเปิดสอนอยู่ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP (EPTS)

หลักสูตรปกติ

 • จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000-4,000 คน
 • จำนวนรับทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
  – กลุ่มนักเรียนทั่วไป 120 คน (คะแนนสอบ100%)
  – กลุ่มนักเรียนโควต้าจากสาธิตประสานมิตร
  – กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ  (เด็กเส้นนั่นเอง เด็กบางคนเก่งมาก แต่ก็เส้นเข้ามาเพื่อความชัวร์)
 • อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:25 (กลุ่มนักเรียนทั่วไป)
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  ทุกวิชามีคะแนนเท่ากันคือ 50 คะแนน มาดูรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
  – วิชาคณิตศาสตร์ 25 ข้อ
  – วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
  – วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
  – วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ

หลักสูตร EP หรือ EPTS – The English Program for Talented Students

 • จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 400 คน
 • จำนวนรับทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
  – กลุ่มนักเรียนทั่วไป 35 คน (คะแนนสอบ100%)
  – กลุ่มนักเรียนโควต้าจากสาธิตประสานมิตร
  – กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ  (เด็กเส้นนั่นเอง เด็กบางคนเก่งมาก แต่ก็เส้นเข้ามาเพื่อความชัวร์)
 • อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:11 (กลุ่มนักเรียนทั่วไป)
 • ข้อสอบมีทั้งหมด 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
  มาดูรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
  – คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
  – วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
  – ภาษาไทย 50 ข้อ
  – สังคมศึกษา 50 ข้อ
  – วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ listening 20 ข้อ คะแนนเป็น 2 เท่าของวิชาอื่นๆ
  จะเห็นได้ว่าสำหรับภาค EPTS จะมีเน้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก ค่าน้ำหนักวิชาภาษาอังกฤษคะแนนถือเป็น 2 เท่าของวิชาอื่นๆกันเลย ดังนั้นน้องๆคนไหนมีแผนที่จะสอบเข้า EPTS ควรให้ความสำคัญในการเตรียมตัวสอบ อ่านหนังสือให้ครบทั้ง 5 วิชา อย่าได้ทิ้งวิชาใดเป็นอันขาด

ความยากของการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวันนั้นมี 3 สาเหตุใหญ่ๆด้วยกัน
1. ความยากของข้อสอบ : ข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันนั้นยากมากจนที่กล่าวขานรู้กันในวงการ…
2. จำนวนผู้เข้าสอบ 3,000-4,000 คนรับ 120 คนถือว่าสัดส่วนการแข่งขันสูงที่สุดในโรงเรียนที่มีการสอบเข้าม.1ทั้งหมด…
3. วันสอบสาธิตปทุมวันซึ่งไม่เหมือนโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆ เช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทย์ บดินทร์ สามเสน ฯลฯ โรงเรียนพวกนี้จะสอบวันเดียวกันพร้อมกันทั้งหมด เด็กเก่งๆก็จะกระจายกันไปแต่ละพื้นที่หรือตามแต่ละเพศ เช่น เด็กผู้ชายเก่งๆมักจะมาวัดกันที่สวนกุหลาบ ก็ตัดคู่แข่งไปหนึ่งเพศใหญ่คือผู้หญิงไปแล้ว ไม่เหมือนสาธิตปทุมวันที่สอบแยกต่างหาก ไม่ซ้ำโรงเรียนอื่น ทำให้มีโอกาสที่เด็กเก่งๆเทพๆจะมาแข่งกันเยอะมาก

แต่จำนวนผู้สมัครไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด อัตราการแข่งขันที่สูงหรือต่ำมากๆ จริงแท้แล้วเป็นตัวแปรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และแทบจะไม่มีผลเลยสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวมาพร้อมลงสนามเป็นอย่างดี และนี่คือสถิติและสัดส่วนจำนวนคนสมัครสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนสาธิตประสานมิตรและโรงเรียนสาธิตปทุมวัน โรงเรียนดังระดับประเทศที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดของสนามสอบเข้าม.1 แต่ไม่ว่าจะมีคนสมัครสอบสักกี่คน ก็สามารถเพิ่มโอกาสสอบติดให้ตัวเองได้ ถ้าเตรียมตัวให้พร้อม!!

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie