โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และสาธิตประสานมิตร
จุดเหมือนเลย คือเป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเหมือนกัน แต่นอกนั้นแตกต่างกันพอสมควร เพราะมีการบริหารจัดการแยกกัน ในแง่ของการสอบเข้า ทำให้สอบคนละวันกัน วิชาที่สอบก็แตกต่างกัน แต่ข้อสอบที่ใช้สอบเข้านั้นความยากและความลึกของเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบเข้านั้นจะค่อนข้างยากมากๆ น้องๆที่จะสอบเข้าทั้ง 2 โรงเรียนนี้คงได้ยินชื่อเสียงข้อสอบปราบเซียนของทั้ง 2 โรงเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ แล้วแต่ละโรงเรียนมีอะไรอีกบ้างที่เราต้องรู้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น…

อัตราการแข่งขันในแต่ละปี สมัครสอบกี่คน รับจริงกี่คน

ค่าเทอมทั้งภาคปกติ EP นานาชาติ ต่างกันไหม

แนวข้อสอบ และต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับการสอบเข้า

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด