นับเวลาถอยหลังสู่สนามสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

สาธิตปทุมวัน

มี 2 หลักสูตร ปกติ และ EPTS

สาธิตปทุมวัน โรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งสนาม สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เป็นหนึ่งในสนามสอบที่สุดหินระดับประเทศเลยก็ว่าได้ ด้วยข้อสอบที่สุดหิน และอัตราการแข่งขันที่สูงลิ่วในทุกๆปี น้องๆจะต้องผ่านการต่อสู้กับเพื่อนในรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันจากทั่วประเทศ สาธิตปทุมวัน โรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งสนาม สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เป็นหนึ่งในสนามสอบที่สุดหินระดับประเทศเลยก็ว่าได้ ด้วยข้อสอบที่สุดหิน และอัตราการแข่งขันที่สูงลิ่วในทุกๆปี น้องๆจะต้องผ่านการต่อสู้กับเพื่อนในรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันจากทั่วประเทศ 

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 – 3,000 คน
(ปี 2567  ภาคปกติ 1,893 คน )

จำนวนรับทั้งหมด 
กลุ่ม 1 : นักเรียนที่มีผลการสอบวัดความพร้อมผ่านเกณฑ์หลักสูตรปกติ 120 คนหลักสูตร EPTS 35 คน
กลุ่ม 2 : นักเรียนที่มาจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรมิตร 120 คน
กลุ่ม 3 : นักเรียนทั่วไปเพื่อการศึกษาวิจัย หลักสูตรปกติ 110 คน หลักสูตร EPTS 35 คน

โฟกัสเฉพาะจำนวนรับกลุ่มที่ 1 
หลักสูตรปกติ 120 คน

อัตราส่วนการแข่งขัน
 
ภาคปกติ 16:1

วันสอบ

Pre-test 

รับสมัครสอบ:  วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2566 (สมัครในรูปแบบระบบออนไลน์)
วันสอบ :  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผล : วันที่ 14 ธันวาคม 2566

สอบจริง 

รับสมัครสอบ:  วันที่ 5-12 มกราคม 2567 
วันสอบ :  วันที่ 27 มกราคม 2567
ประกาศผล : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

วันมอบตัว : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วิชาทีใช้สอบ

น้องๆทุกคนจะต้องสอบทั้งหมด 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
หากน้องๆที่สอบ EPTS จะต้องสอบภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 วิชา 
*** น้องต้องเลือกสอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น**

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ ปีละ 60,000 บาท

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 300 – 400 คน
(ปี 2567  EPTS 298 คน)

จำนวนรับทั้งหมด 
กลุ่ม 1 : นักเรียนที่มีผลการสอบวัดความพร้อมผ่านเกณฑ์หลักสูตรปกติ 120 คนหลักสูตร EPTS 35 คน
กลุ่ม 2 : นักเรียนที่มาจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรมิตร 120 คน
กลุ่ม 3 : นักเรียนทั่วไปเพื่อการศึกษาวิจัย หลักสูตรปกติ 110 คน หลักสูตร EPTS 35 คน

โฟกัสเฉพาะจำนวนรับกลุ่มที่ 1 

หลักสูตร EPTS 35 คน

อัตราส่วนการแข่งขัน
 
ภาค EPTS 8:1

วันสอบ (ปีล่าสุด)

Pre-test 

รับสมัครสอบ:  วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2566 (สมัครในรูปแบบระบบออนไลน์)
วันสอบ :  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผล : วันที่ 14 ธันวาคม 2566

สอบจริง 

รับสมัครสอบ:  วันที่ 5-12 มกราคม 2567 
วันสอบ :  วันที่ 27 มกราคม 2567
ประกาศผล : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

วันมอบตัว : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

วิชาทีใช้สอบ

สอบ 5 วิชาได้แก่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
_____
ถ้าเปรียบเทียบในแง่ของวิชาสอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวันหลักสูตร EPTS จะเห็นว่า ข้อสอบในวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคมจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันวันและเวลาเดียวกัน ดังนั้นถ้าตัวความยากของข้อสอบ ก็จะไม่ได้แตกต่างกันทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร EPTS

ค่าเทอม - หลักสูตร EPTS

ค่าใช้จ่ายรวมประมาณปีละ 400,000 บาท

การสอบเข้าสาธิตปทุมวัน ผู้ปกครองสามารถพิจารณาเรื่องจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรอัตราการแข่งขัน และค่าเทอมได้ตามรูปด้านล่าง 

ในวันสอบจริงน้องน้องจะต้องเลือกภาคใดภาคหนึ่งในการสอบเท่านั้นน้องทุกคน จะสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ข้อสอบชุดเดียวกันวันและเวลาเดียวกัน  แต่ถ้าเป็นการสอบพรีเทสน้องน้องสามารถสอบได้ครบทั้ง 5 วิชา  ดูรายละเอียดการสอบพรีเทสเพิ่มเติมได้ที่นี่


ความยาก
ของการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวันนั้นมี 3 สาเหตุ

1. ความยากของข้อสอบ : ข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันนั้นยากมากจนที่กล่าวขานรู้กันในวงการ
2. จำนวนผู้เข้าสอบ 2,000-3,000 คนรับ 120 คนถือว่าสัดส่วนการแข่งขันสูงที่สุดในโรงเรียนที่มีการสอบเข้าม.1 ทั้งหมด
3. วันสอบสาธิตปทุมวันซึ่งไม่เหมือนโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆ เช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทย์ บดินทร์ สามเสน ฯลฯ โรงเรียนพวกนี้จะสอบวันเดียวกันพร้อมกันทั้งหมด เด็กเก่งๆก็จะกระจายกันไปแต่ละพื้นที่หรือตามแต่ละเพศ เช่น เด็กผู้ชายเก่งๆมักจะมาวัดกันที่สวนกุหลาบ ก็ตัดคู่แข่งไปหนึ่งเพศใหญ่คือผู้หญิงไปแล้ว ไม่เหมือนสาธิตปทุมวันที่สอบแยกต่างหาก ไม่ซ้ำโรงเรียนอื่น ทำให้มีโอกาสที่เด็กเก่งๆเทพๆจะมาแข่งกันเยอะมาก

เตรียมตัวติวเข้มสอบเข้าสาธิตปทุมวัน

สนใจคอร์สเรียน / สอบถามเพิ่มเติม