นับเวลาถอยหลังสู่สนามสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

สาธิตประสานมิตร

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยู่แถวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลย การเดินทางน้องๆ ส่วนใหญ่จะมีคุณพ่อคุณแม่รับ-ส่ง และอีกส่วนนึงจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ถือว่าเดินทางสะดวกมากๆเลย

ปัจจุบันเปิดสอน 3 หลักสูตร

หลักสูตรปกติ 

หลักสูตร Trilingual 

หลักสูตรอินเตอร์ (SPIP)

1. หลักสูตรปกติ 
2. หลักสูตร Trilingual
–  หลักสูตร Trilingual Plus+ (ปี 2567 นี้ เป็นรุ่นที่ 3)
–  หลักสูตร Trilingual Science (เปิดใหม่ปี 2567 ปีแรก)
3. หลักสูตรอินเตอร์ (SPIP)


น้องสามารถสอบได้ทั้ง 3 หลักสูตรโดยวันและเวลาสอบจะไม่ตรงกัน สำหรับน้องๆที่เรียนภาคปกติ หรือ EP ในระดับชั้นป.6 ส่วนใหญ่จะนิยมสอบเข้าเฉพาะภาคปกติและภาค Trilingual Plus+ เท่านั้น เนื่องจากเทอมการศึกษา เปิด – ปิด เหมือนโรงเรียนเดิมเพียง 2 เทอม หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิชาการมีความเข้มข้น พร้อมมีความประสงค์จะเรียนต่อมหาลัยในประเทศไทย
.
สำหรับน้องที่เรียน EP และ INTER ส่วนใหญ่ ก็จะนิยมสอบเข้า SPIPวัตถุประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้น้องไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมหาลัย ตัวหลักสูตรที่อ้างอิงจากอังกฤษ เกณฑ์คะแนนการสอบจะอ้างอิงหลักสูตรต่างประเทศโดยตรง 

1. หลักสูตรปกติ

สาธิตประสานมิตร

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,500 – 2,000 คน
จำนวนรับทั้งหมด 
– นักเรียนทั่วไป 100-120 คน
(รับนักเรียนภายนอกที่สอบโดยตรง
– นอกนั้นจะเป็นเด็กเก่าของสาธิตประสานมิตร เด็กความสามารถพิเศษ 
อัตราส่วนการรับ จะอยู่ที่ประมาณ 18 : 1

วันสอบ (ปีล่าสุด)

Pre-test 

รับสมัครสอบ:  วันที่  27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 (สมัครในรูปแบบระบบออนไลน์)
วันสอบ :  วันที่ 23 ธันวาคม 2566
ประกาศผล : วันที่ 5 มกราคม 2567


สอบจริง 

รับสมัครสอบ : วันที่ 10 – 26 มกราคม 2567
วันสอบ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
วันสอบปฏิบัติ (ความสามารถพิเศษ) : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

วิชาที่ใช้สอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


เพิ่มเติม
น้องๆที่สอบโควต้าหรือความสามารถพิเศษ จะต้องทำการทดสอบพื้นฐานความรู้เหมือนน้องๆที่สอบเข้าแบบปกติ แต่จะมีสอบปฏิบัติตามความสามารถที่น้องๆสมัครมาน้องๆสามารถเตรียม Porfolio ผลงานของตัวเองมายื่นวันสอบสัมภาษณ์ได้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการทำ Porfolioได้ ที่นี่

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่ายรวมประมาณปีละ 65,000 บาท
ปี 2557 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 64,100 บาท

2. หลักสูตร Trilingual Plus+

Trilingual Plus+

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 600 – 1,200 คน
จำนวนรับทั้งหมด 
– นักเรียนทั่วไป 80-100 คน (รับนักเรียนภายนอกที่สอบโดยตรง)
– นอกนั้นจะเป็นเด็กเก่าของสาธิตประสานมิตร
รุ่นที่ 1 ปี 2565  มี  4 ห้องเรียน
รับนักเรียนรวม 175 คน (เด็กเก่า+เด็กวิจับ  70 คน , เด็กใหม่ 100 คน)
รุ่นที่ 2 ปี 2566 มี  3 ห้องเรียน
รับนักเรียนรวม 140 คน (เด็กเก่า 60 คน เด็กใหม่ 80 คน)
รุ่นที่ 3 ปี 2567 มี  4 ห้องเรียน
รับนักเรียนรวม 160 คน (Tri + 3 ห้อง และ Tri S 1 ห้อง)
อัตราส่วนการรับ จะอยู่ที่ประมาณ 8 : 1

วันสอบ (ปีล่าสุด)

Pre-test

รับสมัครสอบ:  วันที่  2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 (สมัครในรูปแบบระบบออนไลน์)
วันสอบ :  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผล : วันที่ 1 ธันวาคม 2566


สอบจริง

รับสมัครสอบ:  วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567
วันสอบ :  วันที่ 28 มกราคม 2567
ประกาศผล : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

วิชาที่ใช้สอบ
ข้อสอบมีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่ายรวมประมาณปีละ 170,000 – 200,0000 บาท
ปี 2567 Trilingual Plus+ ราคา 174,100 บาท
ปี 2567 Trilingual Sci ราคา 182,100 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตร Trilingual Plus+ เพิ่มเติมได้ที่นี่  

3. หลักสูตรอินเตอร์ (SPIP)

SPIP

SPIP สอนตามหลักสูตรของ Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง นอกจากนี้ SPIP ยังได้รับการรับรองให้สามารถจัดสอบCambridge IGCSEs, A Level และ Cambridge Checkpoint ได้ 
.
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 7 – 12 รูปแบบการเรียนจะเป็นระบบของ IGCSE แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน 

– Term 1 : August-December
– Term 2 : January-April
– Term 3 : April-July
– Bridging Course : May-July
– Overseas Summer School : July-August

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 100-300 คน

จำนวนรับทั้งหมด  (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนเดิมที่เลื่อนชันขึ้นมา)
ปี 2657

– Year 7 เข้าสอบ 104 คน. รับ 60 คน
– Year 8 เข้าสอบ 82 คน. รับ 30 คน

อัตราส่วนการรับ
จะอยู่ที่ประมาณ 3 : 1

เกณฑ์คุณสมบัติการเข้าสอบคัดเลือก

Year 7 (Cambridge Lower Secondary)
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรไทยภาคปกติ หรือภาค EP ระดับชั้นป.5
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอเมริกันระดับ Grade 5
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอังกฤษระดับ Grade 6


Year 8 (Cambridge Lower Secondary)
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรไทยภาคปกติ หรือภาค EP ระดับชั้นป.6
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอเมริกันระดับ Grade 6
– ต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรอังกฤษระดับ Grade 7

SPIP
SPIP

วันสอบ (ปีล่าสุด)

Pre-test

รับสมัครสอบ:  วันที่  16 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2566
วันสอบ :  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผล : วันที่ 1 ธันวาคม 2566


สอบจริง

รับสมัครสอบ:  วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567
วันสอบ :  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วิชาที่ใช้สอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 3 วิชาได้แก่ Maths, Sciences, English 

08.00 – 09.00 Mathematics
09.05 – 10.05 Science
—–15 Minutes Break——
10.20 – 11.20 English (Reading&Writing)
11.30 – 12.15 English (Listening)

ค่าเทอม

ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ ปีละ 400,000 บาท

เตรียมตัวติวเข้มสอบเข้าสาธิตประสานมิตร

สนใจคอร์สเรียน / สอบถามเพิ่มเติม