ผู้ปกครองสามารถ แคปเจอร์ หน้านี้

พร้อมระบุ E-mail ที่ลงทะเบียนเมื่อสักครู่

ส่งไปที่ LINE ของสถาบัน
(คลิกแอด LINE ที่ด้านบนสุด)

**หากเปิดรอบถัดไป จะแจ้งผู้ปกครองเป็นลำดับแรก**