แนวข้อสอบ สาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบ สาธิตปทุมวัน

ข้อสอบสอบเข้าสาธิตปทุมวันภาคปกติ จะใช้สอบ 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
ทุกวิชามีคะแนนเท่ากันคือ 50 คะแนน
– วิชาคณิตศาสตร์ 25 ข้อ
– วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
– วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
– วิชาสังคมศึกษา 50 ข้อ
หากเป็นภาค EP จะต้องสอบเพิ่มอีก 1 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับน้องที่สอบ EP ปทุมวันจะเป็น 2 เท่า ของวิชาอื่นๆกันเลยทีเดียวเรามาดู แนวข้อสอบ สาธิตปทุมวัน

แนวข้อสอบ สาธิตปทุมวัน – วิชาวิทยาศาสตร์

1. ของเหลว A มีความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 1.2 cal/gํC อยากทราบว่าความร้อน 24 กิโลแคลอรี สามารถทำให้ของเหลว A จำนวนกี่กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 50 องศาเซลซียส
1.   20 กรัม                  2.   240 กรัม               
3.   400 กรัม                4.   840 กรัม

เฉลยข้อสอบ

3. 400 กรัม

2.  วงจรไฟฟ้ามีหลอดไฟ A B C และ D ที่เหมือนกันทุกประการ ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ ดังรูป

ถ้าไส้หลอดไฟ C ขาด หลอดไฟแต่ละหลอดจะเป็นอย่างไร

เฉลยข้อสอบ

3. สว่าง      ไม่สว่าง      ไม่สว่าง

3. เมื่อนำสายไฟมาพันกับแท่งโลหะแล้วต่อกับเซลล์ไฟฟ้า ข้อใดเกิดแรงระหว่างแท่งโลหะต่างจากข้ออื่น

4. นักเรียนทําการทดลอง ตั้งไว้ที่ระเบียงห้องตั้งแต่ 9.00 น. – 15.00 น. ดังรูป

แนวข้อสอบ สาธิตปทุมวัน

เมื่อนําใบของพืชจากชุดการทดลอง A และ B ไปทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีน ใบของ พืชจะมีสีใดตามลําดับ

แนวข้อสอบ สาธิตปทุมวัน ภาคปกติ
เฉลยข้อสอบ

2. สีน้ำตาล    สีน้ำเงินอมม่วง

5. พิจารณาการกระทำต่อไปนี้
1. แบกเด็กไว้ข้างหลัง แล้วยืนเขย่ง ขึ้น-ลง เพื่อเขย่าเด็กเบา ๆ
2. อุ้มเด็กอยู่ในอ้อมแขนแล้วแกว่ง ซ้าย-ขวา ในแนวราบ
3. แบกเด็กไว้ข้างหลัง แล้วเดินจงกลมร้องเพลงกล่อม
ตัวเลือกใดไม่ทำให้เกิดงาน

1. ข้อ 1 และ 3           2. ข้อ 1 และ 2        3. ข้อ 2 และ 3           4. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อสอบ

3. ข้อ 2 และ 3


วิชาคณิตศาสตร์

1. ค่าของ

แนวข้อสอบ คณิต

เท่ากับข้อใด
1. 1,281                      2. 1,282                      3. 2,563                      4. 2,564

2. ให้ A  มีค่าเท่ากับปริมาตรของแท่งไม้รูปลูกบาศก์ ซึ่งมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 96 ตารางเซนติเมตร 
B  มีค่าเท่ากับคำตอบของโจทย์ปัญหานี้  “ วงล้อรัศมียาว 1 หน่วย กลิ้งไปได้ 14 รอบ

วงล้อวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว  หน่วยจะกลิ้งได้กี่รอบจึงจะได้ระยะทางเท่ากับวงแรก” ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. A+B= 120              2. A-B=8                  3. A+B= 92                4. 2AB=7,168

3. สินค้าอย่างหนึ่งเคยขายได้กำไร  40%  ต่อมาราคาต้นทุนของการผลิตลดลง  15%  จึงลดราคาขายลง  10%  ทำเช่นนี้  ผู้ขายจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซนต์

เฉลยข้อสอบ

4. สวนสนุกแห่งหนึ่งคิดค่าบัตรเข้าเล่นเครื่องเล่นสําหรับผู้ใหญ่ 75 บาท สําหรับเด็ก 60 บาท แต่ถ้าซื้อเหมาคิดค่าบัตรใน ราคา 150 บาท (สําหรับผู้ใหญ่ 1 คน เด็ก 2 คน) ถ้าสวน สนุกขายบัตรได้ทั้งสิ้น 4,320 บาท โดยขายบัตรเหมาได้ 15 ใบ และขายบัตรเดี่ยวได้ 30 ใบ วันนี้มีคนเข้าสวนสนุก ที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กต่างกันกี่คน
1. 9 คน                       2. 10 คน                    3. 11 คน                     4. 12  คน

5. มีส้มในตะกร้า ก มากกว่าส้มในตะกร้า ข  20 ผล ถ้านำส้มออกจากตะกร้า ข ไปใส่ในตะกร้า  ก  10  ผล  จะทำให้ส้มในตะกร้า ก เป็น 3 เท่าของจำนวนส้มในตะกร้า ข จงหาว่าในตะกร้าทั้งสองมีรวมกันกี่ผล
1. 50  ผล                     2. 80  ผล                     3. 120  ผล                   4. 150  ผล


วิชาภาษาไทย

1. คำอ่านในข้อใดอ่านออกเสียงถูกต้อง
1. เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต (วิ-กิด)
   2. แผนการยุติ (ยุ-ติ) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G
3. กรมสรรพากร (สัน-พา-กอน) ยกเลิกการจ่ายภาษีในปี 2564        
   4. มาตรการ (มาด-ตะ-กาน) ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

เฉลยข้อสอบ

3. สรรพากร (สัน-พา-กอน)

2. ข้อใดไม่มีคำบุพบท
1. ต้นแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต
   2. ไอเดียปลูกผักสำหรับคนเมือง
   3. ฉันติวเข้มที่ big brain ระหว่างปิดภาค
4. ครูทุ่มเททำงานหนักเพราะลูกศิษย์ตั้งใจใฝ่เรียนรู้

เฉลยข้อสอบ

4. ครูทุ่มเททำงานหนักเพราะลูกศิษย์ตั้งใจใฝ่เรียนรู้

3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
1. หมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้ดำเนินโครงการจิตอาสา

4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์วิชาทหารม้า
3. รัชกาลที่ 9 ทรงมอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

เฉลยข้อสอบ

4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์วิชาทหารม้า


4. ข้อใดเป็นประโยค
1. วิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2. จุดชมวิวพระอาทิตย์และทะเลหมอก
3. การให้อาหารปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
4. พายเรือชมร่องสวนท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

เฉลยข้อสอบ

4. พายเรือชมร่องสวนท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

5. สำนวนในข้อใดที่ผู้รับสารเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร
1. กำแพงมีหู ประตูมีตา
2. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด
3. ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา
4. ปากคนยาวกว่าปากกา

เฉลยข้อสอบ

2. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด


– วิชาสังคมศึกษา –

1. องค์กรความร่วมมือในข้อใดที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิก
1. WHO                      2. AFTA                       3. EATA                     4. APEC

2. ข้อใดกล่าวถึงภูมิศาสตร์ประเทศไทยได้ถูกต้อง
1. ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นแบบสะวันนา
2. ด้านตะวันออกสุดของประเทศไทยคืออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
3. จุดที่แคบที่สุดของไทยอยู่ที่จังหวัดระนอง
4. คอคอดกระคือส่วนที่แคบที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน

เฉลยข้อสอบ

1. ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นแบบสะวันนา

3. รัฐโบราณรัฐใดที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากที่สุด
1. อาณาจักรทวารวดี                                                 2. อาณาจักรกัมพูชา
3. อาณาจักรหริภุญชัย                                               4. อาณาจักรตามพรลิงค์

เฉลยข้อสอบ

4. อาณาจักรตามพรลิงค์

4. ผืนป่าผืนใดของประเทศไทยแห่งแรกที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกยกเว้นข้อใด
1. ห้วยขาแข้ง                                                              2. เขาใหญ่
3. ตะรุเตา                                                                    4. ดงพญาเย็น

เฉลยข้อสอบ

1. ห้วยขาแข้ง

5. ข้อใดไม่จัดเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากวิถีชาวบ้าน
1. พิธีงานศพ                                                    2. พิธีมงคลสมรส     
3. พิธีทอดกฐิน                                                 4. พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เฉลยข้อสอบ

3. พิธีทอดกฐิน

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie