เจาะลึกหลักสูตร สาธิตปทุมวันปี 2566

สาธิตปทุมวัน

 โรงเรียนสาธิตปทุมวันตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประตูรััวโรงเรียนอยู่รั้วเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลยก็ว่าได้ แถวนั้นจะอยู่แถบสยาม เดินทางโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถขับรถไปส่งได้ที่ถนนอังรีดูนังต์ หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็สะดวกค่ะ

ปัจจุบันมี 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EPTS

สาธิตปทุมวัน โรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งสนาม สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เป็นหนึ่งในสนามสอบที่สุดหินระดับประเทศเลยก็ว่าได้ ด้วยข้อสอบที่สุดหิน และอัตราการแข่งขันที่สูงลิ่วในทุกๆปี น้องๆจะต้องผ่านการต่อสู้กับเพื่อนในรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันจากทั่วประเทศ สาธิตปทุมวัน โรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งสนาม สอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เป็นหนึ่งในสนามสอบที่สุดหินระดับประเทศเลยก็ว่าได้ ด้วยข้อสอบที่สุดหิน และอัตราการแข่งขันที่สูงลิ่วในทุกๆปี น้องๆจะต้องผ่านการต่อสู้กับเพื่อนในรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันจากทั่วประเทศ 

หลักสูตรปกติ

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000-4,000 คน
จำนวนรับทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มนักเรียนทั่วไป 120 คน (คะแนนสอบ100%)
– กลุ่มนักเรียนโควต้าจากสาธิตประสานมิตร
– กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ  (เด็กเส้นนั่นเอง เด็กบางคนเก่งมาก แต่ก็เส้นเข้ามาเพื่อความชัวร์)
อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:25 (กลุ่มนักเรียนทั่วไป)

**น้องๆที่สมัครได้จะต้องเป็นน้องๆที่กำลังจะจบชั้นป.6 ในปีเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษาเล่าเรียน น้องๆที่เรียนโรงเรียนนานาชาติที่เรียน 3 ภาคเรียน ไม่สามารถสมัครได้

วิชาที่ใช้สอบเข้าม.1

ปทุมวัน

ข้อสอบมีทั้งหมด 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา แต่ปีล่าสุด 2564 ในประกาศแจ้งว่ามีกสอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีก 1 วิชา ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสอบกี่ข้อ เดี๋ยวหากมีประกาศแน่ชัดจากทางโรงเรียนจะมาแจ้งให้ทราบให้ทราบอีกครั้งนะคะ

ปทุมวัน

ซึ่งการสอบน้องๆสามารถใช้คะแนนทางสถิติที่เรียกว่า T-Score เพื่อประเมินตนเองได้ก่อน เป็นการต่อสู้กับตัวเอง ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยลำดับที่เลย แนะนำถ้าน้องๆทำคะแนน T-Score ได้เกิน 80% โอกาสสอบติดจะถือว่า 100% เลยกว่าได้ ค่าT-score จะมีข้อดีในการปรับคะแนนทุกวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (เพราะแต่ละวิชา ความยาก-ง่ายไม่เท่ากัน) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้

การสอบสัมภาษณ์

โรงเรียนจะสัมภาษณ์นักเรียนด้านความรู้และมารยาทไทย และบิดา/หรือมารดาของนักเรียน ในการไปสัมภาษณ์นักเรียนควรเตรียมความพร้อมด้านความรู้และมารยาทไทย (ตามเอกสารหน้า 51 – 55 ) เตรียมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของนักเรียน (ถ้ามี) ไปมอบให้ผู้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

วัน - เวลาที่ใช้ในการสอบ

การรับสมัครสอบเข้าม.1

น้องๆที่จะสมัครสอบสามารถซื้อเอกสารรายละเอียดการสอบวัดความพร้อมฯ ได้ในราคาฉบับละ 100 บาท พร้อมทั้งรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และน้องๆต้องไปยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยน้องๆที่จะสมัครสอบต้องไปสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

สิ่งต่อไปนี้มาเป็นหลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ครบทุกหน้า) หรือใบรับรองที่โรงเรียนออกให้
(ตัวจริงหรือสำเนา) หรือใบสำเนา ปพ. 1: ป เพื่อแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงชื่อ นามสกุล และวัน เดือน ปี เกิดที่ถูกต้อง
3. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนรูปถ่ายต้องเหมือนกันทั้ง 2 รูป และอย่าลืมเขียนชื่อหลังรูปนะคะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

นำตัวอย่างหนังสือระเบียบการ สอบเข้าม.1โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปีการศึกษา 2563
มาให้ดูเป็นตัวอย่าง (เนื่องจากปี 2564 ที่น้องๆสอบ เป็นการสมัครแบบออนไลน์ จึงไม่มีระเบียบการเป็นเล่มให้ดู)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเข้าม.1

หลักสูตรภาคปกติ ค่าเช่าสถานที่สอบ ค่าดำเนินการและค่าบริการสอบวัดความพร้อมฯ รวมค่าอุปกรณ์ การสอบ เฉลี่ยคนละ 800 บาทค่ะ

ค่าเทอม - หลักสูตรปกติ

ประมาณ 46,900 บาท

นำข้อมูลจากการมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปีการศึกษา 2564 มาให้ดูเป็นตัวอย่าง 

หลักสูตร EPTS

อัตราการแข่งขัน

จำนวนผู้สมัครสอบ เฉลี่ยปีละประมาณ 400 คน
จำนวนรับทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
– กลุ่มนักเรียนทั่วไป 35 คน (คะแนนสอบ100%)
– กลุ่มนักเรียนโควต้าจากสาธิตประสานมิตร
– กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ  (เด็กเส้นนั่นเอง เด็กบางคนเก่งมาก แต่ก็เส้นเข้ามาเพื่อความชัวร์)
อัตราส่วนการรับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1:11 (กลุ่มนักเรียนทั่วไป)

**น้องๆที่สมัครได้จะต้องเป็นน้องๆที่กำลังจะจบชั้นป.6 ในปีเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษาเล่าเรียน น้องๆที่เรียนโรงเรียนนานาชาติที่เรียน 3 ภาคเรียน ไม่สามารถสมัครได้

วิชาที่ใช้สอบเข้าม.1

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
มาดูรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
– คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
– วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ
– ภาษาไทย 50 ข้อ
– สังคมศึกษา 50 ข้อ
– วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ listening 20 ข้อ คะแนนเป็น 2 เท่าของวิชาอื่นๆ
จะเห็นได้ว่าสำหรับภาค EPTS จะมีเน้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก ค่าน้ำหนักวิชาภาษาอังกฤษคะแนนถือเป็น 2 เท่าของวิชาอื่นๆกันเลย ดังนั้นน้องๆคนไหนมีแผนที่จะสอบเข้า EPTS ควรให้ความสำคัญในการเตรียมตัวสอบ อ่านหนังสือให้ครบทั้ง 5 วิชา อย่าได้ทิ้งวิชาใดเป็นอันขาด

ซึ่งการสอบน้องๆสามารถใช้คะแนนทางสถิติที่เรียกว่า T-Score เพื่อประเมินตนเองได้ก่อน เป็นการต่อสู้กับตัวเอง ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยลำดับที่เลย แนะนำถ้าน้องๆทำคะแนน T-Score ได้เกิน 80% โอกาสสอบติดจะถือว่า 100% เลยกว่าได้ ค่าT-score จะมีข้อดีในการปรับคะแนนทุกวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (เพราะแต่ละวิชา ความยาก-ง่ายไม่เท่ากัน) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้

การสอบสัมภาษณ์

โรงเรียนจะสัมภาษณ์นักเรียนด้านความรู้และมารยาทไทย และบิดา/หรือมารดาของนักเรียน ในการไปสัมภาษณ์นักเรียนควรเตรียมความพร้อมด้านความรู้และมารยาทไทย (ตามเอกสารหน้า 51 – 55 ) เตรียมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของนักเรียน (ถ้ามี) ไปมอบให้ผู้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

วัน - เวลาที่ใช้ในการสอบ

สำหรับผู้ที่สมัครสอบเข้าเรียนโครงการ EPTS  ในเวลา 13.20 – 15.20 น. นักเรียนจะต้อง มาสอบวัดความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษด้วย เพื่อนำคะแนนไปพิจารณาร่วมกับผลการสอบในช่วงเช้า

การรับสมัครสอบเข้าม.1

น้องๆที่จะสมัครสอบสามารถซื้อเอกสารรายละเอียดการสอบวัดความพร้อมฯ ได้ในราคาฉบับละ 100 บาท พร้อมทั้งรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และน้องๆต้องไปยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยน้องๆที่จะสมัครสอบต้องไปสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

สิ่งต่อไปนี้มาเป็นหลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ครบทุกหน้า) หรือใบรับรองที่โรงเรียนออกให้
(ตัวจริงหรือสำเนา) หรือใบสำเนา ปพ. 1: ป เพื่อแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงชื่อ นามสกุล และวัน เดือน ปี เกิดที่ถูกต้อง
3. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนรูปถ่ายต้องเหมือนกันทั้ง 2 รูป และอย่าลืมเขียนชื่อหลังรูปนะคะ)
4. น้องๆที่จะสมัครเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)
ต้องนำสำเนาแฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือเอกสารสรุปผลงานและความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ น้องๆจะต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งใบสมัศร สำเนาต่าง ๆ ต้องให้คุณพ่อหรือคุณแม่ลงชื่อรับรองความถูกต้องใบรับรองจากโรงเรียนเดิมต้องระบุวัน เตือน ปีที่ ออกอย่างชัดเจน และมีกำหนดเวลานับจากวันที่ ออกไม่เกิน 90 วัน เจ้าหน้าที่จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น 

หากน้องๆสมัครเข้าเรียนโครงการ EPTS ก่อนตัดสินใจสมัคร ขอให้ศึกษารายละเอียดของโครงการก่อน เพราะเมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในโครงการ EPTS แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนมาเรียนในหลักสูตรปกติได้

นำตัวอย่างหนังสือระเบียบการ สอบเข้าม.1โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปีการศึกษา 2563
มาให้ดูเป็นตัวอย่าง (เนื่องจากปี 2564 ที่น้องๆสอบ เป็นการสมัครแบบออนไลน์ จึงไม่มีระเบียบการเป็นเล่มให้ดู)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเข้าม.1

หลักสูตรโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ค่าเช่าสถานที่ ค่าดำเนินการ และค่าบริการสอบวัดความพร้อมฯ รวมค่าอุปกรณ์การสอบ เฉลี่ยคนละ 1,000 บาท

ค่าเทอม - หลักสูตร EPTS

ประมาณ 231,000 บาท

นำข้อมูลจากการมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปีการศึกษา 2564 มาให้ดูเป็นตัวอย่าง 

ความยากของการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวันนั้นมี 3 สาเหตุใหญ่ๆด้วยกัน
1. ความยากของข้อสอบ : ข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวันนั้นยากมากจนที่กล่าวขานรู้กันในวงการ…
2. จำนวนผู้เข้าสอบ 3,000-4,000 คนรับ 120 คนถือว่าสัดส่วนการแข่งขันสูงที่สุดในโรงเรียนที่มีการสอบเข้าม.1 ทั้งหมด…
3. วันสอบสาธิตปทุมวันซึ่งไม่เหมือนโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆ เช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทย์ บดินทร์ สามเสน ฯลฯ โรงเรียนพวกนี้จะสอบวันเดียวกันพร้อมกันทั้งหมด เด็กเก่งๆก็จะกระจายกันไปแต่ละพื้นที่หรือตามแต่ละเพศ เช่น เด็กผู้ชายเก่งๆมักจะมาวัดกันที่สวนกุหลาบ ก็ตัดคู่แข่งไปหนึ่งเพศใหญ่คือผู้หญิงไปแล้ว ไม่เหมือนสาธิตปทุมวันที่สอบแยกต่างหาก ไม่ซ้ำโรงเรียนอื่น ทำให้มีโอกาสที่เด็กเก่งๆเทพๆจะมาแข่งกันเยอะมาก

หากไม่สะดวกมาเรียนที่สถาบัน
สามารถเรียนออนไลน์ผ่าน web ได้
ครูท่านเดียวกัน หนังสือเล่มเดียวกันเป๊ะ!!

คอร์สออนไลน์

ดูรายละเอียด ..ที่นี่..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie