รูปแบบการเรียนรู้หลักสูตร Trilingual plus+

Trilingual Plus Program รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา

สวัสดีค่าาน้องๆและผู้ปกครองทุกคน วันนี้พี่บิ๊กเบรนจะพาน้องๆมาดูรูปแบบการเรียนรู้หลักสูตร Trilingual Plus+ กันค่าาา

 รูปแบบการเรียนไตรภาษาจะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานที่เรียกว่าอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่าและยังเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้น้องๆเรียกได้ว่าได้รับความรู้กันไปแน่นๆเต็มเปี่ยมกันเลยค่า เพื่อส่งเสริมให้น้องๆได้นำทักษะทางภาษาไปใช้ในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้นอกเหนือหลักสูตรให้น้องได้ทำกันมากมายเลยค่า เช่น กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมworkshopส่งเสริมความเข้าใจด้านความรู้และวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน และกิจกรรมSummer Camp ช่วงปิดเทอมในต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถตลอดจนทัศนคติที่ดีเพื่อให้น้องๆก้าวไปสู่การเป็นนักเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ดีอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่า

ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร

> Medie Literacy
> Global Perspectives
> Scientific Process
> Financial Literacy
> Computer Skills& Robotics
> Writing for Specific Purposes
> World History and Global Citizenship Education
> Chine Communicative Skills
> O-Level ( Sci-Math )
> Technopreneur
> Intercultural Communication 

5 วิสัยทัศน์ ของหลักสูตร Trilingual Plus

  • ส่งเสริมทักษะทางภาษาสู่ความเป็นเลิศ
  • คุณภาพการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • สอนเสริมทักษะเติมเต็มศักยภาพ ของนักเรียนรายบุคคล
  • ดิจิทัลการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต
  • เนื้อหาที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สอบ

  • เป็นนักเรียนชายหรือหญิงที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นนักเรียนชายหรือหญิงที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

  วิชาที่ใช้สอบ  

 – คณิตศาสตร์
 – วิทยาศาสตร์
 – ภาษาไทย
 – ภาษาอังกฤษ
 – Math-Science (ENG)

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie