แนวข้อสอบ สาธิตประสานมิตร

แนวข้อสอบ สาธิตประสานมิตร

ข้อสอบสอบเข้าสาธิตประสานมิตร ภาคปกติ จะใช้สอบ 6 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
– คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
– วิทยาศาสตร์ 60 ข้อ
– ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ
– ภาษาไทย 30 ข้อ
– ความถนัดทางการเรียน 50 ข้อ
– ทักษะกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 60 ข้อ เรามาดู แนวข้อสอบ สาธิตประสานมิตร กันดีกว่าค่ะ

แนวข้อสอบ สาธิตประสานมิตร – วิชาวิทยาศาสตร์

1. ตารางแสดงการทำฟองกับสบู่ของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ  ได้ผลการทดลองดังนี้

แนวข้อสอบ สาธิตประสานมิตร

ในแหล่งน้ำ  X  อาจตรวจพบสารประกอบประเภทใด
1. แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
2. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
3. แคลเซียมซัลเฟต
4. แมกนีเซียมคลอไรด์

เฉลยข้อสอบ
  1. แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

2. ข้อใดผิดเกี่ยวกับธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังภาพ

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

1. เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ที่  6  คาบที่  2
2. มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ  8
3. เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นแก๊ส
4. มีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า

เฉลยข้อสอบ

2. มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ  8

3. จากสมการเคมี

การดุลสมการเคมี คือการทำให้อะตอมของธาตุมีจำนวนเท่ากันทั้งสองข้างของสมการ
อยากทราบว่าหลังจากดุลสมการทั้งสองให้เท่ากันแล้ว a + b + c + d  เท่ากับเท่าใด
1. 24                        2. 34                        3. 47                         4. 57


4. เมื่อความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล เท่ากับ 760 มิลลิเมตรปรอท บนยอดเขาแหลมวัดความดันบรรยากาศได้ 600 มิลลิเมตรปรอท บนยอดเขาหลวงวัดความดันบรรยากาศได้ 640 มิลลิเมตรปรอท ข้อใดถูกต้อง
1. เขาหลวงสูงกว่าเขาแหลม 40 เมตร               2. เขาแหลมสูงกว่าเขาหลวง 40 เมตร
3. เขาหลวงสูงกว่าเขาแหลม 440 เมตร             4. เขาแหลมสูงกว่าเขาหลวง 440 เมตร

เฉลยข้อสอบ

4. เขาแหลมสูงกว่าเขาหลวง 440 เมตร


5. ชายและหญิงที่มีผมหยักศก โดยมียีนผมตรงแฝงอยู่แต่งงานกัน โอกาสที่พวกเขาจะมีลูกคนแรกเป็นเพศหญิงและมีผมหยักศกเป็นเท่าใด
1. 3/4                                                                         2. 3/8
3. 1/4                                                                         4. 1/8


แนวข้อสอบ – วิชาคณิตศาสตร์

1. แผ่นดิสซ์ขนาด 1.44 MB ต้องการบันทึก 30 ไฟล์ โดยมีข้อมูล 0.8 MB อยู่ 3 ไฟล์ 0.7 MB มี 12 ไฟล์ และ 0.4 MB มี 15ไฟล์ ต้องใช้แผ่นดิสซ์อย่างน้อยที่สุดกี่แผ่น
1. 13  แผ่น                    2. 14  แผ่น                    3. 15  แผ่น                    4. 16  แผ่

2. แบคทีเรียขยายพันธุ์ 2 เท่า ทุกๆ 20 นาที  ถ้าเลี้ยงเป็นเวลา 1 วัน  แบคทีเรียจะเต็มหลอดพอดี ถามว่าถ้าต้องการเลี้ยงให้ได้ 1/8 หลอดต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง
1. 17  ชั่วโมง                 2.  19 ชั่วโมง                 3.  21 ชั่วโมง                 4.  23  ชั่วโมง

เฉลยข้อสอบ

21 ชั่วโมง

3. พี่โอชินกินก๋วยเตี๋ยวโดยมีเครื่องปรุง 5 อย่าง คือ น้ำตาล น้ำปลา พริกป่น พริกไทย และน้ำส้มสายชู พี่โอชินจะมีวิธีปรุงกี่วิธี ถ้าพี่โอชินชอบทานหวาน
1.  13 วิธี                      2.  14 วิธี                      3.  15 วิธี                      4.  16 วิธี

4. น้าป้อมซื้อข้าวมา 3 ชนิด แต่ละชนิดราคา 500 บาท 300 บาท และ 100 บาท ต่อกิโลกรัม  โดยน้าป้อมจะนำข้าวทั้งสามชนิดมาผสมใน อัตราส่วน 3:5:2 และขายในราคากิโลกรัมละ 400 บาท อยากทราบว่าน้าป้อมได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์จากราคาทุน
1. 12%                        2. 15%                         3. 20%                       4. 25%

5. มีแม่กุญแจและลูกกุญแจ 4 ดอกวางเรียงกันรวมอยู่บนโต๊ะ ลูกกุญแจหนึ่งดอกไขแม่กุญแจได้ 1 ตัว เท่านั้น สุ่มหยิบแม่กุญแจมา 2 ตัว และลูกกุญแจมา 2 ดอก ความน่าจะเป็นที่จะไขแม่กุญแจได้ทั้งสองตัวเป็นเท่าใด
1. เศษ 1 ส่วน 4             2. เศษ 1 ส่วน 3         3. เศษ 1 ส่วน 2           4. เศษ 1 ส่วน 6

เฉลยข้อสอบ

แนวข้อสอบ – วิชาภาษาไทย

1. คำประพันธ์ในข้อใดใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
1. จึงมีบัญชาปราศรัย           เราขอบใจอนุชาทั้งสองศรี
2. จงเร่งเข้าตีให้อัปรา           หักเอาดาหาในวันนี้
3. ยิ้มพลางทางตอบวาจา       เรายกมาแต่กรุงกุเรปัน
4. แล้วมีสีหนาทโองการ         ประกาศสั่งทวยหาญกองหน้า

เฉลยข้อสอบ

3. ยิ้มพลางทางตอบวาจา เรายกมาแต่กรุงกุเรปัน

2. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
1. หากซื้อทองรูปพรรณต้องจ่ายเงินค่ากำเหน็จด้วย
2. ไฉนชายฉกรรจ์ล่ำสันจึงกลายเป็นบัณเฑาะว์ไปได้
3. พี่สาวกินอาหารมังสวิรัตทุกวันเกิดมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
4. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามว่าเข้าฌาณถึงชั้นไหนแล้ว

เฉลยข้อสอบ

1. หากซื้อทองรูปพรรณต้องจ่ายเงินค่ากำเหน็จด้วย

3. ข้อใดใช้ลักษณนามเหมือนคำที่กำหนดให้ “พัด นิตยสาร ปฏิทินหลวง”
1. แว่นขยาย           หนังสือ          ธนบัตร
2. เข็มกลัด             ชะลอม           สมุด
3. ตาลปัตร             กริช               ไม้พาย
4. เทียน                 ถาด               เทอร์โมมิเตอร์

เฉลยข้อสอบ

3. ตาลปัตร             กริช               ไม้พาย

4. คํายืมภาษาต่างประเทศในข้อใดใช้ภาษาไทยแทนไม่ได้
1. อากาศร้อนอย่างนี้ฉังคงต้องเปิดแอร์
2. เขาฝึกเล่นเปียโนมาตั้งแต่อายุ 9 ปี
3. ออฟฟิศแห่งใหม่ของเราตั้งอยู่ในย่านสีลม
4. ฉันอยากให้เธอไปปาร์ตี้วันเกิดของฉันนะ

เฉลยข้อสอบ

2. เขาฝึกเล่นเปียโนมาตั้งแต่อายุ 9 ปี 

5. ข้อใดไม่ปรากฏภาพพจน์
1. ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย
2. ฟ้าและดินไม่เป็นไร ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
3. ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แค่ความดี
4. ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ

เฉลยข้อสอบ

4. ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ


แนวข้อสอบ – วิชาภาษาอังกฤษ

1. While all thrives ________ into my house, the police ________.
a. broken / arrived
b. broke / was arriving
c. were breaking / arrived
d. was breaking / arrive

เฉลยข้อสอบ

c. were breaking / arrived

2. Mr. Lucas ________ a winner someday if he tries and practices it very hard.
a. will become
b. becomes
c. would become
d. has become

3. Teacher: What makes you feel relaxed?
Student: ________ to my favorite songs at home. I don’t need ________ out when I don’t feel well.

a. Listen / going
b. Listening / to go
c. Listens / to go
d. Listening / go

เฉลยข้อสอบ

b. Listening / to go

4. Jonathan, who won the 1st prize on the lottery, was unhappy because ________ relatives asked him for money, and
he had ________ arguments with his parents. He says, “I feel lonely now. Life was better if I didn’t have ________ money.

a. some / a lot of / much
b. a few / many / some
c. any / many / much
d. a lot of / much / any

เฉลยข้อสอบ

a. some / a lot of / much

5. Some people say that pursuing life is ________ sailing the boat in the severe storm sometimes.
a. more tougher than
b. as tough as
c. the toughest
d. tough as

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie