สัมมนานี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีการเก็บเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วม


**งานสัมมนามีผู้ปกครองสนใจค่อนข้างเยอะ โดยปกติจะเต็มทุกรอบ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ลงทะเบียนมา พอถึงวันสัมมนาจริงแล้วไม่เข้าร่วมงาน ทำให้เสียสิทธิ์ผู้ปกครองท่านอื่น จึงเป็นเหตุผลให้ทางสถาบันมีการมัดจำไว้ล่วงหน้า และคืนเต็มจำนวนในวันสัมมนา**


ลงทะเบียนได้ที่

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ - สกุล (ผู้ปกครอง)