วิเคราะห์คะแนนสอบ Pretest สอบเข้าม.1

วิเคราะห์คะแนนสอบ Pretest สาธิตปทุมวัน

.
ผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ของชั้นประถมปีที่ 4-6 ปีการ ศึกษา 2565 ที่สอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2565 ประกาศผลออกมาวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
.
มีน้องบางคนที่ดีใจกับคะแนนสอบของตัวเองสมกับความพยายาม ความทุ่มเท ความตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
.
มีน้องๆบางคนที่ตกใจกับคะแนนสอบของตัวเองอาจจะน้อยกว่าความตั้งใจและความพยายามของตัวเอง
.
วันนี้เราจะมาดู วิเคราะห์คะแนนสอบของโรงเรียนสาธิตปทุมวันปีล่าสุดกัน
จาก ผู้สมัครสอบทั้งหมด 1,939 คน มีจำนวนน้องๆที่เข้าสอบในช่วงเช้าได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและ สังคมศึกษาจำนวน 1,720 คน
.
และน้องๆที่สอบในช่วงบ่ายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1,607 คน
.
 
ปทุมวัน

✔️วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อคะแนนรวม 50 คะแนน
( 1 ข้อ 2 คะแนน) คะแนนมากที่สุด 19/25  , น้อยที่สุด 0/25
✔️วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อคะแนนรวม 50 คะแนน
( 1 ข้อ 1 คะแนน) คะแนนมากที่สุด 38/50  , น้อยที่สุด 6/50
✔️วิชาภาษาไทย ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อคะแนนรวม 50 คะแนน
( 1 ข้อ 1 คะแนน) คะแนนมากที่สุด 43/50  , น้อยที่สุด 2/50
✔️วิชาสังคมศึกษา ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อคะแนนรวม 50 คะแนน
( 1 ข้อ 1 คะแนน) คะแนนมากที่สุด 38/50  , น้อยที่สุด 1/50
✔️วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อคะแนนรวม 100 คะแนน
( 1 ข้อ 1 คะแนน) คะแนนมากที่สุด 93/100  , น้อยที่สุด 12/100
—-
ถ้าดูคะแนนจากทั้งหมด 5 วิชา
คะแนนที่สูงที่สุดที่น้องๆทำได้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษเพราะมีน้องๆทำได้ถึง 93/100 คิดเป็น 93% รองลงมาจะเป็นภาษาไทยอยู่ที่ 86% และตามด้วยวิชาคณิต วิทย์และสังคมเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันที่ 76%

ประสานมิตร


การสอบสนามสอบใหญ่ จะเห็น ค่า T-Score ที่เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
ใช้มาเป็นเกณฑ์ตัดสิน สำหรับสาธิตปทุมวัน หากสอบภาคปกติจะใช้ค่า T เฉลี่ย 4 วิชา เกิดจากค่า T ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา นำมารวมกันและหารด้วย 4 
และโปรแกรม EPTS จะใช้ค่า T 5 วิชา จะคิดวิชาภาษาอังกฤษเป็น 2 เท่าของวิชาอื่น 

 

ปทุมวัน

T-Score เกิน 65% โอกาสสอบติดสูงมาก
ถ้า 70% สอบติดชัวร์

มาลงรายละเอียดที่ T-Score ของปีนี้กัน
**T-Score จะไม่เหมือนกันทุกปี**  ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้เข้าสอบ จำนวนผู้เข้าสอบ
ตัวเลขต่อไปนี้จะเป็นสำหรับการสอบที่ผ่านมาเท่านั้น (27/11/2565)

ปทุมวัน
ปทุมวัน


สังเกตว่าวิชาคณิตศาสตร์หากทำได้เพิ่ม 1 ข้อ (2คะแนน) คะแนนที จะเพิ่มมา 3.16

แต่หากทำภาษาไทยได้ 1 ข้อ คะแนนทีจะเพิ่มมา 1.49
—————-
อย่างนั้นเราควรทำและโฟกัสเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ดีหรือเปล่า?

#ใช่ค่ะ การทำ 1 ข้อในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอกาสที่จะได้ค่า T เพิ่มมีเยอะมากกว่าในวิชาภาษาไทยและสังคม แต่การเพิ่มคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ น้องบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่ได้ถนัดวิทย์และคณิตมากนัก แต่เก่งภาษาไทยและสังคม
เพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าเราได้วิชาไหน และยังไม่ได้วิชาไหนเพื่อประเมินตัวเองคร่าวๆ และวางแผนว่าควรอ่านวิชาไหนก่อนดี
 
อ่านวิชาที่เก่งมากอยู่แล้วเพื่อเพิ่มเติมจุดแข็ง
หรืออ่านวิชาที่เก่งน้อย เพื่อพัฒนาจุดอ่อน
 
# วิชาที่เราถนัดต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด รีบอ่านหนังสือทำโจทย์โดยบริหารจัดการเวลาอ่านให้สั้นกระชับและรวดเร็วที่สุด และรีบไปพัฒนาจุดอ่อนของเรา เพราะจุดอ่อนนี่แหละทำให้เกิดจุดแข็ง จะพลิกจากสอบติดมาเป็นสอบติด!!
——-
ช่วงเวลาโค้งสุดท้าย หนังสือรวบรวมข้อสอบเก่าย้อนหลังมาฝึกทำหลายรอบเน้น!!หลายรอบ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง เพิ่มการทำได้ เพิ่มความเข้าใจ และใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยลง
เพราะข้อสอบจะออกแนวนี้ วิธีคิดประมาณนี้ จุดหลอกอยู่ตรงนี้ ยิ่งทำโจทย์เยอะ ยิ่งได้เปรียบ

 

เพิ่มเติมจุดแข็ง หรือ พัฒนาจุดอ่อน?

อ่านวิชาที่เก่งมากอยู่แล้วเพื่อเพิ่มเติมจุดแข็ง
หรืออ่านวิชาที่เก่งน้อย เพื่อพัฒนาจุดอ่อน
# วิชาที่เราถนัดต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด รีบอ่านหนังสือทำโจทย์โดยบริหารจัดการเวลาอ่าน ให้สั้นกระชับ รวดเร็วที่สุด จากนั้นรีบไปพัฒนาจุดอ่อนของเรา เพราะจุดอ่อนนี่แหละทำให้เกิดจุดแข็ง จะพลิกจากสอบไม่ติดมาเป็นสอบติด!! มานับไม่ถ้วน
——-
ประสานมิตร

สาธิตประสานมิตร ประกาศผลสอบวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ประกาศเฉพาะ ค่า T รวม และ ลำดับที่ได้ จะไม่มีการประกาศค่า T ของแต่ละวิชทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ค่า T ในแต่ละวิชาได้อย่างละเอียด
.
สามารถดูได้เพียงค่า T รวมของทั้ง 5 วิชาเท่านั้น จะไม่ได้มีแยกเป็นแบบหลักสูตรปกติ และ หลักสูตร Trilingual Plus+ เหมือนสาธิตปทุมวันที่แยกมาให้แต่ละรายวิชา และแยกลำดับที่เป็น 2 แบบ(หลักสูตรปกติและ EPTS)

ประสานมิตร


* หมายเหตุ *
มาตรฐาน T หมายถึง ข้อมูลแต่ละชุดที่แปลงคะแนนดิบทุกจำนวนเป็นคะแนนมาตรฐาน
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมาตรฐานชุดนั้นๆ ซึ่งคะแนน T เป็นคะแนนสอบทั้งกลุ่มมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100หรือเปรียบเทียบในอัตราส่วน 100 เพื่อให้ทราบถึงลำดับของผู้สอบว่ามีลำดับสูงกว่าผู้สอบทั้งหมดกี่คน เมื่อเทียบเป็น 100 คน

ประสานมิตร


ค่า T = 67 ตรงกับ 95.54%
มีคนสอบ 100 คน เราเหนือกว่าคนอื่น 96 คน

แสดงว่าเราสอบได้ที่ 4 

ประสานมิตร

ตัวอย่างคะแนนดิบของแต่ละวิชา ของน้องที่ได้ค่า T 66.74 

 

ประสานมิตร
มอบรางวัล Pre-Test สาธิตประสานมิตร

ยินดีกับน้องๆทั้ง 10 คนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่และเกียรติบัตร
.
แสดงความยินดีกับน้องๆอีก 10 ท่านในรางวัลชมเชย
1. เด็กชายศุภกร ตันสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เด็กชายกัณทร ลีลาสถาพรกูร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. เด็กหญิงวัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. เด็กหญิงพิมญาดา สินศุภฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. เด็กชายอิทธิณัฐ แสงอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. เด็กชายไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี
8. เด็กชายภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
9. เด็กหญิงลิปดา ศรียาสวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10. เด็กชายภัทร รัชตเสรีกุล โรงเรียนณ ดรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

——-
คำแนะนำเพิ่มเติม ช่วงเวลาโค้งสุดท้าย หมั่นทำข้อสอบเก่าย้อนหลังมาฝึกทำหลายรอบ  เน้น!!หลายรอบ เพิ่มการทำได้ เพิ่มทำถูก เพิ่มความเร็ว เพิ่มความรอบคอบ เพราะข้อสอบจะออกแนวนี้ วิธีคิดประมาณนี้ จุดหลอกอยู่ตรงไหน เจอโจทย์ยากแค่ไหน ก็ไม่หวั่น เพราะเราฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมนั่นเอง

 

ยิ่งทำโจทย์เยอะ ยิ่งได้เปรียบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์ bigbrain ใช้เทคโนโลยี cookie เพื่อใช้จดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน และเพื่อเสนอข้อมูลที่ท่านต้องการ กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้ cookie