Posts

1026353

ไหว้พระอะไรดี..ก่อนสอบสาธิตปทุมวัน

แน่นอนว่าการเตรียมสอบของน้องๆต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เราเป็นคนไทย การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกำลังใจนั้น
หลายท่านก็ไม่อาจมองข้ามจุดๆ นี้ไปได้
วันนี้ทางสถาบันฯ จึงขออนุญาตแนะนำท่าน ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่บูชาสักการะของชาวสาธิตปทุมวัน
แน่นอนว่าใครก็ตามที่อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสาธิตปทุมวัน ก็ควรบูชาสักการะด้วยเช่นกัน

1. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ” พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน”
เป็น พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ประดิษฐานอยู่ที่ประตูหลักด้านหน้า ตรงข้ามอาคารฝ่ายปกครอง โดยความเชื่อส่วนตัวของผมแนะนำให้บูชาด้วยดอกบัวหลวง เนื่องจาก ชื่อดอกบัว ถือเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนและอนุสนธิ์มาจากชื่อ สาธิตปทุมวันนั่นเอง
prapig2
2. พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความรอบรู้และความสำเร็จ
ผู้ปราดเปรื่องทุกศิลปศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าน้องอยากจะไปสอบเข้าโรงเรียนใดก็ตาม ก็สามารถบูชาหรือขอพรจากพระพิฆเนศได้ ยิ่งพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์ที่ชาวสาธิตปทุมวันนับถืออย่างมากแล้วด้วยความ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน น้องๆที่จะสอบเข้าสาธิตปทุมวันอย่างจริงจังแล้ว ผมเห็นส่วนตัวว่าควรบูชาเป็นอย่างยิ่ง (วิธีการบูชาพระพิฆเนศอย่างถูกต้องดูได้ที่ http://www.siamganesh.com )
สำหรับ ที่สาธิตปทุมวัน ศาลพระพิฆเนศตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างอาคารสาธิตปทุมวัน 5 หรือ หน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 4 (อาคารที่ใช้สมัครสอบ) เห็นได้ชัดเจนเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณโรงเรียน
3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณเดียวกับศาลพระพิฆเนศ ได้แก่ เจ้าพ่อไทรซึ่งเป็นต้นไทรใหญ่บริเวณศาลพระพิฆเนศ และสุดท้าย บ่อน้ำพ่อปูนาคาซึ่งเป็นพญานาคที่สถิตอยู่ อันนี้นักเรียนสาธิตปทุมวันบางส่วนเท่านั้นที่ทราบ ถ้าท่านสังเกตดีๆ บริเวณศาลพระพิฆเนศจะมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่ เป็นบ่อน้ำของพญานาคที่สถิตที่อยู่ที่โรงเรียนของเรา (ตามความเชื่อดั้งเดิม)
fgf
และนอกจากนี้ที่ไม่ไหว้ไม่ได้ คือ รัชกาลที่ 5 เพราะเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อสาธิตปทุมวัน เพราะเป็นผู้พระราชทานที่ดินที่สาธิตปทุมวันตั้งอยู่ปัจจุบัน สีประจำวันเกิดร.5 คือสีชมพู ก็เป็นหนึ่งในสองสีประจำโรงเรียนสาธิตปทุมวันด้วย
 สุดท้ายนี้ขอให้ ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณ และท้ายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าอานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีอยู่จริง แต่จะส่งผลหรืออำนวยพรให้แก่น้องๆที่ความพยายามและความตั้งใจที่จะเข้าสาธิตปทุมวันอย่างแท้จริงเท่านั้น ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับ