111

SPIP คืออะไร?

SPIP ย่อมาจาก Satit Prasarnmit International Program หรือโรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ นั่นเอง

SPIP มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร?

SPIP สอนตามหลักสูตรของ Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งทั้งในในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมัน และอีกนานาประเทศ นอกจากนี้ SPIP ยังได้รับการรับรองให้สามารถจัดสอบ Cambridge IGCSEs, A Level และ Cambridge Checkpoint ได้ ซึ่ง Cambridge IGCSEs ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยให้เทียบเท่ากับ “ประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษา”

SPIP เหมาะกับลูกเราไหม?

SPIP ตอบโจทย์ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกๆของท่านได้ใกล้ชิด และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของชาวต่างชาติ ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เติบโตสมวัย และมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกควบคู่ไปกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตร International program ของไทย

 

ค่าใช้จ่ายต่อปีของ SPIP ประมาณเท่าไหร่?

Enrollment Fee 100,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

Activity support Fee 5,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

Tuition Fee 350,000 บาท

Book Deposit 10,000 บาท

Bridging course 65,000 บาท (สำหรับน้องๆที่ไม่ได้มาจากภาค Inter จะต้องเรียน Bridging course เพื่อปรับพื้นฐาน)

รวมค่าใช้จ่ายปีแรก และ Bridging course เท่ากับ 530,000 บาท

การเทียบชั้นเรียนภาคไทย และ SPIP (สหราชอาณาจักร)

ประถมศึกษาปีที่ 5 = Year 6

ประถมศึกษาปีที่ 6 = Year 7

มัธยมศึกษาปีที่ 1 = Year 8

SPIP รับกี่คนต่อปี

Year 7 รับ 30-40 คน

Year 8 รับ รับ 30-40 คน

จำนวนรับต่อปีไม่เท่ากัน ขึ้นกับจำนวนห้องที่เปิด และจำนวนนักเรียนเดิมที่เลื่อนชั้นขึ้นมา

เกณฑ์การสอบคัดเลือก

ข้อสอบคัดเลือกทั้งหมดออกเป็นภาษาอังกฤษ

วิชาที่ใช้สอบ มี 3 วิชา ได้แก่


sss


***ในกรณีที่มีนักเรียนสอบผ่านมากกว่าจำนวนนักเรียนที่รับ โรงเรียนจะเรียงลำดับคะแนนเพื่อคัดเลือกนักเรียนตามลำดับที่อีกทีหนึ่ง

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมกับ Big Brain

Big Brain เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์การสอนของทีมคุณครู ที่เน้นสอนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมอย่างตรงจุด ตรงประเด็นแนวข้อสอบ ทำให้น้องๆที่ผ่านการเรียนจากคอร์สของเราสามารถเข้าห้องสอบได้อย่างมั่นใจ

ทีมคุณครูที่สอนคอร์ส SPIP ที่ Big Brain เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยหรือไม่?

วิชาภาษาอังกฤษสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิชา Sciences และ Mathematics จะสอนโดยคุณครูชาวไทยที่มีประสบการณ์การสอนเด็กๆประถมโดยตรง เนื่องจาก Big Brain เรามีแนวคิดว่าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะต้องเรียนรู้จากชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง แต่ในด้านวิชา Sciences และ Mathematics นั้นเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดี การสอนโดยคุณครูชาวไทยที่มีความถนัดในวิชา Sciences และ Mathematics โดยเฉพาะ จะทำให้น้องๆทุกคนในห้องสามารถสื่อสาร และซักถามจุดที่ไม่เข้าใจกับคุณครูได้อย่างตรงจุด ดังนั้นไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานที่ต่างกันอย่างไร หรือเรียนมาจากหลักสูตรที่แตกต่างกัน (ภาคปกติ ภาค EP หรือ Inter) น้องๆจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชา Sciences และ Mathematics ได้เข้าใจอย่างแน่นอน

Big Brain มีคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้า SPIP ในระดับชั้นอะไรบ้าง

ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Year 6) ก็สามารถสมัครสอบเข้า SPIP  ในชั้น Year 7 ได้ !!!

Big Brain มีคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมน้องๆสำหรับสอบเข้า Year 7 (ประถมศึกษาปีที่ 6) และ Year 8 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) โดยจะเป็นรูปแบบของการเรียนรวมกันทั้งน้อง ป.5 และ ป.6

Big Brain รวมชั้นเรียนระหว่าง ป.5 และ ป.6 เข้าด้วยกัน แล้วน้องป.5 จะเรียนกับพี่ป.6 ได้หรือ?

ในการเรียนการสอนคุณครูจะสอนเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก โดยยึดเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเตรียมสอบของน้อง ป.6 เป็นหลัก สำหรับน้องๆป.5 จะได้ประโยชน์คือ ได้ทบทวน และเรียนรู้เนื้อหาที่ตัวเองเคยเรียนมา และยังได้เรียนเนื้อหาล่วงหน้าไปด้วยเผื่อกรณีข้อสอบออกยากกว่าระดับชั้นที่เรียน โดยคุณครูจะสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะให้ความใส่ใจกับน้องๆที่เรียนตามไม่ทันเป็นพิเศษ

ผลงานของ Big Brain ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา Big Brain สามารถส่งน้องๆให้สอบติด SPIP ได้ยกชั้น ทั้งในระดับชั้น Year 7 และ Year 8 !!!! สร้างความยินดี และภาคภูมิใจให้แก่น้องๆ ผู้ปกครองและทีมคุณครูเป็นอย่างยิ่ง

กดแชร์บทความนี้