ระเบียบการสอบเข้าสาธิตปทุมวันปีล่าสุด 2562

สาธิตปทุมวันสอบวิชาอะไรบ้าง?
👉สาธิตปทุมวัน ::

ภาคปกติ จะสอบเพียง 4 วิชา คือ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษษไทย และสังคมศึกษา
ภาค EPTS สอบ 4 วิชา เหมือน  ภาคปกติ ข้อสอบเดียวกัน วันและเวลาเดียวกัน และเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ เข้ามาอีก 1 วิชา
เพราะฉะนั้นใครที่จะสอบเข้า EP สาธิตปทุมวัน ม.1 หรือที่เรียกว่า EPTS ( The English Program for Talented Students)
ก็จะต้องเตรียมตัว 5 วิชา

และบอกเลยสถาบันของเราเป็นสถาบันเดียว ที่มีคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าม.1 EPTS โดยเฉพาะ
สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่สอนที่สาธิตปทุมวัน feedback ดีทุกปี คอนเฟิร์ม !!!
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ระเบียบการคอร์สเรียน

1

 

300

—————————————————————————————–

301


—————————————————————————————–

302

 

—————————————————————————————–

 

303

 

—————————————————————————————–304

 

—————————————————————————————–

 

305

 

—————————————————————————————–

 

306