Entries by admin

7 คำถามยอดฮิต สอบ Pre test สาธิต ยังไง?

7 คำถามยอดฮิต สอบ Pre test สาธิตปทุมวัน ประสานมิตร? 1 สอบวิชาอะไรบ้าง? 👉สาธิตปทุมวัน :: เด็กทุกคนสามารถ สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าสอบจริง ภาคปกติ สอบ คณิต วิทย์ ไทย สังคม ภาค EPTS สอบ คณิต วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 👉สาธิตประสานมิตร วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม ความถนัดทางการเรียน สอบจริงก็เช่นกัน . 2 เด็กชั้นป. ไหน สอบได้บ้าง 👉สาธิตปทุมวัน และสาธิตประสานมิตร สอบได้ตั้งแต่ชั้น ป.4 – ป.6 . 3 สมัครที่ไหน เมื่อไหร่? […]