Entries by admin

ระเบียบการสอบเข้าสาธิตปทุมวันปีล่าสุด 2562

สาธิตปทุมวันสอบวิชาอะไรบ้าง? 👉สาธิตปทุมวัน :: ภาคปกติ จะสอบเพียง 4 วิชา คือ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษษไทย และสังคมศึกษา ภาค EPTS สอบ 4 วิชา เหมือน  ภาคปกติ ข้อสอบเดียวกัน วันและเวลาเดียวกัน และเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ เข้ามาอีก 1 วิชา เพราะฉะนั้นใครที่จะสอบเข้า EP สาธิตปทุมวัน ม.1 หรือที่เรียกว่า EPTS ( The English Program for Talented Students) ก็จะต้องเตรียมตัว 5 วิชา และบอกเลยสถาบันของเราเป็นสถาบันเดียว ที่มีคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าม.1 EPTS โดยเฉพาะ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่สอนที่สาธิตปทุมวัน feedback ดีทุกปี คอนเฟิร์ม !!! ดูรายละเอียดคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ระเบียบการคอร์สเรียน   —————————————————————————————– —————————————————————————————–   —————————————————————————————– […]