IMG_4753_resize

ทำไมต้องสอบเข้า สาธิตปทุมวัน ตอนที่2 : Satit Patumwan is the best

(อ่านตอนที่ 1 Click)

จากเด็กน้อยเมื่อกว่าปีที่แล้ว วันนี้กลายเป็นครูสอนพิเศษเพือสอบเข้า สาธิตปทุมวันโดยเฉพาะ

ใช่แล้วครับ นั่นคือผมเอง “ครูชัย”

จากที่ผมภูมิใจเล็กๆในวัยเด็กตอนเพิ่งสอบเข้าได้ใหม่ๆ

ที่รู้สึกเท่ห์ที่ได้ใส่ชุดนักเรียนของสาธิตปทุมวัน เพราะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักและชื่นชม

แต่เมื่อเทียบ 6 ปีที่ผมเรียนที่ สาธิตปทุมวันนั้น…

สาธิตปทุมวัน ที่ผมรู้จักกลับมีความหมายยิ่งใหญ่กว่าสมัยผมเป็นเด็กน้อยอย่างเทียบกันไม่ได้

มาครับ ผมจะพูดให้ฟังว่าสาธิตปทุมวันที่ผมรูู้จัก เป็นอย่างไร
.

.

สาธิตปทุมวัน มีชื่อเต็มว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เป็น โรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของ ประเทศไทยอีกด้วย

และถือว่าเป็นโรงเรียนสาธิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน

กว่าหกสิบปี ที่โรงเรียน สาธิตปทุมวัน ยังดำรงความเป็นโรงเรียนสาธิต ที่มีพันธกิจต้องเป็นต้นแบบทางการศึกษา

เป็นแหล่งทดลองการศึกษาต่างๆ ที่จะต้องผลิตครูชั้นยอดสู่สังคมไทย

สาธิตปทุมวัน จึงต้องพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความล้ำ ในทุกด้าน ทุกมิติของการศึกษา

สาธิตปทุมวัน
ที่ด้านการศึกษาที่ยังคงความเป็นเลิศด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สาธิตปทุมวัน
“กับด้านกิจกรรมที่หลากหลายพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างรอบด้าน

สาธิตปทุมวัน
ใน ด้านเอกลักษณ์ของนักเรียนที่ยังโดดเด่นเป็นที่กล่าวขานนับจากอดีตจวบจนถึง ปัจจุบันสมกับคำกล่าวถึงเอกลักษณ์ของนักเรียนสาธิตปทุมวันที่ว่า
“สุภาพ เป็นมิตร กล้าคิดกล้าทำ กล้านำเสนอ”

สาธิตปทุมวัน
ที่ โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีสื่อการสอนที่พัฒนาจนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบจน อาจกล่าวได้ว่า ห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียนสาธิตปทุมวันแห่งนี้ ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และ

สาธิตปทุมวัน ” กับสังคมคุณภาพ
ที่อาจหาไม่ได้จากที่ใด

และนี่คือ สาธิตปทุมวัน ที่ผมรู้จักและคุ้นเคยมาตลอด 6 ปี …

6 ปี…ที่ผมได้สัมผัสความเป็นสาธิตปทุมวันที่เป็นมากกว่าโรงเรียน

6 ปี…ที่ผมได้ซึมซับเอกลักษณ์แห่งความเป็นนักเรียนสาธิตอย่างแท้จริง

6 ปี…ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตในวัยรุ่นของผม จนสามารถผ่านวัยหัวเลี้ยวหัวต่อได้ ( เป็นอย่างดี)

6 ปี…ที่ผมอยู่ในสังคมคุณภาพ ที่มีเพื่อนที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี ห้องเรียนที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี

และ 6 ปี…ที่ผมใส่ชุดนักเรียนปักตรากราฟแห่งสาธิตปทุมวัน กับ ตลอดไปที่เป็นนักเรียนสาธิตปทุมวัน

.

.

ทั้งหมดที่คือความภาคภูมิใจของผม

ที่ทำให้ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า

สาธิตปทุมวัน เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับผม”

และการสอบเข้าสาธิตปทุมวันได้ การได้เรียนที่สาธิตปทุมวัน คือหนึ่งในเรื่องที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต

และอยากทำให้ลูกศิษย์ของผมทุกคน ได้มีโอกาสสัมผัสความภาคภูมิใจนี้…

รักและหวงแหนที่สุด…”สาธิตปทุมวัน

กดแชร์บทความนี้
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply