Kru Chai

หัวหน้าครูผู้สอนและผู้บริหารสถาบันในเครือ ฺBig Brain

ประวัติด้านการเรียน :

–         จบการศึกษาระดับมัธยมฯ จากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (รุ่น 50)

–         รองประธานชุมนุมดนตรีและการละคร ประจำปี 2549

–         รองประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2550

–         ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีทั้งในระดับม.ต้นและม.ปลาย

–         ได้รับโล่รางวัลคุณประโยชน์ ในฐานะผู้นำกิจกรรมดีเด่น อันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน (เป็นนักเรียนหนึ่งในสองคนจากนักเรียนเกือบสองพันคน ที่ได้รับรับรางวัลสูงสุดทั้งในแง่การเรียนและในแง่กิจกรรมพร้อมกัน)

–         สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยติดทุกมหาวิทยาลัย ได้แก่สอบติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ, คณะแพทย์ศาสตร์(แพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเลือกเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติด้านการสอน :

–         เริ่มสอนพิเศษส่วนตัวตั้งแต่ม.4 จนถึงปัจจุบัน

–         ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาตั้งแต่เรียนอยู่ปีสอง ขณะอายุเพียง 19 ปี (ถือเป็นเจ้าของโรงเรียนที่อายุน้อยที่สุดในเวลานั้น)

–         สอนติวเข้มเพื่อสอบเข้าม.1 ปัจจุบันมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการเข้าโรงเรียนดังมากมาย อาทิ สาธิตปทุมวัน, สาธิตประสานมิตร, สวนกุหลาบ, สตรีวิทย์, บดินทรเดชา, สามเสน, เทพศิรินทร์, โยธินบูรณะ, หอวัง, เตรียมพัฒน์ ฯลฯ

–         ปัจจุบัน รับสอนพิเศษส่วนตัวและสอนที่สถาบันกวดวิชา Big Brain Academy และสถาบันกวดวิชาในเครือ

Kru Chai’s Story

ประวัติครูชัย

ด้วย สไตล์การสอนที่สนุกสนานเป็นกันเอง โดดเด่นด้วยเทคนิคการสอนสุดแพรวพราวอันเป็นเอกลักษณ์ เสริมด้วยจิตวิทยาการจูงใจขั้นสูงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน ทำให้ ครูชัยก้าวขึ้นสู่ทำเนียบติวเตอร์แถวหน้าของวงการ เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่อายุน้อยที่สุด (ในยุคนั้น เปิดที่นี่ ตั้งแต่อายุ 19 ปี!)

“ครูชัย” หรือนายชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย ติวเตอร์หนุ่มสุดฮอตจากรั้ววิศวะการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทิ้งท้องฟ้า หันมาจับปากกาสอนพิเศษเต็มตัวทันทีเมื่อก้าวพ้นรั้วมหาวิทยาลัย…”ครูชัย” เริ่มสอนพิเศษครั้งแรก ตั้งแต่เรียน ม.4 ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันจากความบังเอิญเล็กๆที่เพื่อนคุณพ่ออยากได้ครูมาสอน พิเศษลูกที่บ้าน

เมื่อเริ่ม ‘ก้าวแรก’ ย่อมมีก้าวต่อๆไป… จากคำบอกเล่าปากต่อปากของผู้ปกครอง ว่า “ครูชัย” สอนสนุกมาก เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยม ทำให้มีนักเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นๆ รวมถึงมีหลายสถาบันกวดวิชาชื่อดังเชิญไปสอน

จากหลายๆ ‘ก้าวเล็ก’ ก็ย่อมมี ‘ก้าวใหญ่’...”ครูชัย” ตัดสินใจเปิดรร.สอนพิเศษของตนเอง ขณะมีอายุเพียง 19 ปี! ซึ่ง “ครูชัย” กำลังเรียนอยู่ปีสองเท่านั้น!! ซึ่งก็คือสถาบันกวดวิชา Big Brain ในปัจจุบันนั่นเอง

สไตล์การสอนของ “ครูชัย” จะเน้นสาระที่เข้มข้นควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ทำให้เด็กๆนักเรียนไม่มีทางพบเจอกับคำว่า ‘เบื่อ’ เพราะ “ครูชัย” เชื่อว่า ถ้าเราสนุกกับการทำอะไร เราจะอยากทำสิ่งนั้นและมักจะทำออกมาได้ดี การเรียนก็เช่นกัน เด็กส่วนใหญ่ (ที่ไม่ใช่เด็กเรียน) มักจะเบื่อเวลาเรียนกับครูที่สอนเฉื่อยๆ ทำให้พลอยไม่อยากเรียนไปด้วย  ดังนั้นความสนุกในการเรียนเป็นอะไรที่สำคัญมาก

นอกจากนี้  “ครูชัย” มักย้ำเสมอว่า การสอนพิเศษ ทุกอย่างจะต้อง ‘พิเศษ’ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาจะต้องพิเศษคือต้องแน่นกว่าลึกกว่าที่โรงเรียน วิธีการสอนต้องพิเศษ ต้องทำให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายและจดจำง่ายมากที่สุด “ครูชัย”จึงขึ้นชื่อว่าครูกวดวิชาจอมเทคนิค คือจะมีเทคนิคแปลกๆใหม่ที่ทำให้การเรียนง่ายและสนุกขึ้นมาสอนเด็กๆเสมอ

ที่สำคัญที่สุดคือความเป็นครู “ครูชัย” จะเน้นให้ครูที่สถาบันฯทุกคน ตระหนักถึงความเป็นครู คือไม่ใช่แค่ให้ความรู้ แต่ยังต้องให้แนวคิด สอนคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างละเอียด จะเห็นได้ว่าที่สถาบันกวดวิชาบิ๊กเบรนของ “ครูชัย” นั้นจะมีกิจกรรมประจำกิจกรรมหนึ่ง ซึ่ง(เท่าที่ทราบ)ยังไม่มีโรงเรียนกวดวิชาไหนทำเลย นั่นคือกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการเรียน พฤติกรรมการเรียน ซึ่ง “ครูชัย” จะวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนให้น้องโดยละเอียด รวมถึงประเมินโอกาสในสอบเข้าเป็นรายบุคคล!

ฉะนั้น ใครสนใจเรียนจะต้องมีความตั้งใจจริงๆ และเมื่อมีโอกาสได้เรียนแล้วก็จะต้องตั้งใจเรียนให้สมกับความตั้งใจของครู ที่สอน มิฉะนั้น ทุกปี “ครูชัย” จะมีการเชิญนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนออกพร้อมคืนเงินค่าเรียนทันที เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เรียนต่อไป

มุมเล็กๆ จากใจครูชัย..ในฐานะศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

กว่าหกสิบปีที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ในฐานะโรงเรียนสาธิตแห่งแรกและอับดับหนึ่งของประเทศไทย ยังคงดำรงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้วยการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความโดดเด่นในทุกมิติการศึกษา

ด้านการศึกษา…สุดยอดแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ       

ด้านกิจกรรม…หลากหลาย ครบครัน พัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างรอบด้าน

ด้านเอกลักษณ์นักเรียน…ที่โดดเด่น เป็นที่กล่าวขานจากอดีตจวบจนปัจจุบัน สมกับคำกล่าวถึงเอกลักษณ์ของนักเรียนสาธิตฯที่ว่า “สุภาพ เป็นมิตร กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ”  

ด้านเทคโนโลยีการสอน..ที่พัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ห้องเรียนทุกห้องใช้สื่อการสอนระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

และด้านสังคมคุณภาพ…ที่ท่านอาจหาไม่ได้จากที่ใด

ดัวยเหตุดังกล่าว จึงทำให้ไม่น่าแปลกใจนัก ที่สถาบันแห่งนี้มียอดผู้สมัครทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 เป็นจำนวนมาก (กว่า 4000 คนในแต่ละปี) ทั้งที่มีจำนวนรับโดยเฉลี่ยเพียง 120 คนเท่านั้น และ การที่ใครก็ตามจะเข้าไปเป็น 1 ใน 120 คนได้นั้น ผมเชื่อว่าคนๆนั้นไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่จะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมและความพยายามที่มากพอเท่านั้น

สุดท้ายนี้ ผม…วันนี้…ในฐานะครู ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน บุคลากรทุกคนที่ร่วมกันประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้ให้แก่ผมจนผมสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมั่นใจในวันนี้ และในฐานะรุ่นพี่ ขออาราธนาคุณพระพิฆเนศวร (เทพประจำโรงเรียน) พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน (พระพุทธรูปประจำโรงเรียน) บารมีล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ ฯพณฯมล. ปิ่น มาลากุล โปรดช่วยดลบันดาลให้น้องๆที่มีความตั้งใจที่จะเข้าสาธิตฯอย่างแท้จริง ประสบความสำเร็จในการสอบได้เป็นรุ่นน้องของพี่ สืบต่อไป

IMG_4856_resize

กดแชร์บทความนี้